vetëm informata:


22,80 USD
çmim:
20 EUR

Jo anijeve në dispozicion në vendin tuaj

Cowboys und Indianer

Cowboys und Indianer mit Zelten und Kanus
Etwa 43 Figuren, 2 Zelte, Grünzeug, Totempfahl usw.
Jedoch ohne die Gebäude.

Gjendja: Përdoret me gjurmë të dukshme

Jo anijeve në dispozicion në vendin tuaj


shpenzimet e transportit detar ndërkombëtar

  shpenzimet e transportit detar ndërkombëtar:
  kein Versand ins Ausland

  Çmimi i blerjes së këtij produkti është:
  • nuk Informacion

  • nuk Informacion

  • nuk Informacion
  • Nuk ka procedura shpengimit specifikuara.

  emri i përdoruesit:

  Gudrun

  Kontaktdaten:


  40233 Düsseldorf Deutschland

  Azhurimi i fundit: 13/12/2018 13:41:13 Ofruesi është përgjegjës për këtë ofertë.
  grand ofertë udhëzues ID.: 16736 Regjistruar si përdorues privat që prej: 23/03/2018 Raporti faqe