Jediná informácie:


373,60 USD
cena:
320 EUR

Žiadne náklady na dopravu k dispozícii vo vašej krajine

Bömisches Bäderglas mit Ansichten von Bäderorten

Bäderglas mit Ansichten von den Bäderorten Kissingen, Steigerwald und Altenburg
Ende 19. Jh.
Höhe ca. 13 cm / Duchmesser ca. 9,5 cm

podmienka: Používa sa s viditeľnými stopami
Popis stavu: Der Rand hat mehrer kleinere Bestoßungen.

Žiadne náklady na dopravu k dispozícii vo vašej krajine


Medzinárodná náklady na dopravu

  Medzinárodná náklady na dopravu:
  kein Versand ins Ausland

  Kúpna cena tohto produktu je:
  • pevná cena

  • Predložte písomnú ponuku / objednávku e-mailom.

  • prevod
  • PayPal
  • Súkromný predaj. No odobratie predmetu predaja.

  Benutzername:

  Philipp

  Posledná aktualizácia: 28.3.2018 12:51:18 Poskytovateľ je zodpovedný za túto ponuku.
  grand sprievodca ponuka ID .: 42 Registrovaný ako súkromný používateľ od: 27.3.2018 správa strana